Skupinska terapija - ciklusi delavnic

Delo poteka v skupini 8-12 udeležencev z uporabo različnih metod, medijev in tehnik integrativne gestalt psihoterapije, npr. glasbe, risanja, dela z glino, plesa, dela s telesom, psihodrame, socialnih vaj itd. Prilagojeno je potrebam posameznih udeležencev in dinamiki skupine. Taka oblika skupinske terapije omogoča kontinuirano delo udeležencev na sebi in še bolj poglobljeno prepoznavanje, razumevanje in spreminjanje miselnih in čustvenih vzorcev. Delavnice vodi integrativna geštalt psihoterapevtka, univ. dipl. psihologinja Jana Rijavec.

Delavnice potekajo ob sobotah in nedeljah od 9.00-17.00 s pavzo za kosilo. Skupno trajanje posamezne delavnice je 16 ur.