O centru

Center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje Eduko uspešno deluje že od leta 1990 in je prvi tovrstni zasebni center v Sloveniji. V svojih začetkih je center nudil strokovno pomoč predvsem otrokom z učnimi in drugimi težavami ter njihovim staršem, učiteljem, pedagogom in psihologom. Korektivni trening za učence s specifičnimi učnimi težavami (predvsem disleksija in diskalkulija) je v praksi dosegal zelo dobre rezultate. Kasneje je center nudil tudi dodatno izobraževanje za učence in dijake in različne tečaje.

V okviru centra že 20 let potekajo seminarji in delavnice s področja psihologije ter zadnjih deset let tudi psihoterapije, predavanja za vodstvene delavce, učitelje, psihologe in svetovalne delavce. Zadnja leta je glavna dejavnost centra predvsem psihoterapija, individualno delo s strankami, skupinska psihoterapija in organiziranje intenzivnih delavnic za osebnostno rast.